EL CONSELL ESCOLAR

El nostre consell escolar està format:
Mestres

 

Direcció:Bianca Baulies

Secretària: Lourdes Baro

Cap d’Estudis: M. Jesús Feixa

Representants dels mestres:  Teresa Farré, Núria Coloma, Àngels Batalla,
Teresa Merino, Eulàlia Maluquer, Francesc Ortega

Mares i Pares Núria Agulló,  Ester Angelats,  Maria Boix, Elena Caballero
AMPA Sílvia Vilanova
PAS Cristina Fernández
Representant de l’Ajuntament Susagna Cabré