EL CONSELL ESCOLAR

El nostre consell escolar està format:
Mestres

 

Direcció:Bianca Baulies

Secretària: Elena Ponsico

Cap d’Estudis: M. Jesús Feixa

Representants dels mestres:  Carmen Monter, Ma. Pilar Robles, Teresa Farré,
Teresa Merino, Francesc Ortega

Mares i Pares Ester Angelats,  Elena Caballero, Elisabeth Creus, Marissa Bernacho
AMPA Sílvia Vilanova
PAS Gemma Ramon
Representant de l’Ajuntament Susagna Cabré