SNAPPET

El món digital defineix avui l’entorn que ens envolta. Un entorn dinàmic i interactiu. SNAPPET és una metodologia digital que, mitjançant el treball amb “tablet”, personalitza l’aprenentatge a Primària. La missió de SNAPPET és:

  • Millorar l’educació a primària utilitzant tecnologies digitals.
  • Personalització de l’aprenentatge.
  • Motivació de l’alumnat per aprendre.
  • Optimització del temps del mestre.

SNAPPET consisteix en un mètode digital amb contingut curricular per a primària, l’objectiu del qual és gestionar un aula eficaç. La seva plataforma integral té continguts teòrics, exercicis i el seguiment del nen/a en temps real. Va sorgir a Holanda fa quatre anys i actualment està present a Alemanya, Itàlia, França i Espanya.

A la nostra escola hem introduït aquest projecte el curs 17-18.

Es treballa als grups de 1r i 2n d’educació primària i a les quatre àrees curriculars següents: català, castellà, anglès i matemàtiques.

ës un recurs més a l’aula que ens ajuda a treballar els continguts de les nostres unitats didàctiques.

S’incorpora en diferents moments i en estones curtes.

El docent sempre té la informació del seu alumnat en temps real.

Què treballem amb SNAPPET?

 

Àmbit lingüístic:

-COMPRENSIÓ LECTORA: Buscar informació -Identificar lletres -Completar paraules -Memoritzar paraules -Recompondre paraules -Buscar diferències

-EXPRESSIÓ ESCRITA -Analitzar la informació -Buscar i organitzar idees -Redactar -Avaluar l’escrit – Revisar i refer l’escrit –Ortografia

-CONEIXEMENT DE LA LLENGUA -Tipologies textuals –Gramàtica

-ENGLISH -Reforçar el vocabulari. -Reforçar estructures gramaticals senzilles

 Àmbit matemàtic:

-RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Anàlisi de l’enunciat -Expressió d’accions en llenguatge matemàtic – Selecció d’operacions per resoldre un enunciat

-RAONAMENT I PROVA: Numeració -Càlcul i agilitat mental
-CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ: Pràctica del raonament lògic -Recerca de relacions -Geometria -Interpretació de gràfics -Ús del llenguatge matemàtic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació podeu consultar el WEB següent: http://es.snappet.org