Equip directiu
Director: Joaquim Martín
Secretari: Sílvia Guspí
Cap d’Estudis: Joan Lluís Ceprià

Coordinacions
Coordinació Educació Infantil: Montse Pueyo
Coordinadora Cicle Inicial: Laura Muñoz
Coordinadora Cicle Mig: : Isabel lópez
Coordinadora Superior: David Nin
Coordinador Informàtica: Lluís Liberal
Coordinadora LIC: Lourdes Torres
Coordinadora Riscos Laborals: Mar Nuevo

Tutories:
P3  : Mar Nuevo
P4  : Montse Ariza
P5  : Ruth Ballano
1er A : Anna Santeugini
1er B  : Laura Muñoz
2 on  : Lourdes Torres
3r  : Jordi Garcias
4rt A : Montse Torné
4rt B : Isabel López
5è A : Sílvia Guspí
5è B : Lluís Liberal
6è A : David Nin
6è B : Primi Ardid

Especialitats
Educació Física: Lluís Liberal i Primi Ardid
Anglès: Sergio López, Isabel López  i Cristina Lara.
Música: Joan Lluís Ceprià i Rosa Maria Arderiu
Educació Especial: Lourdes Torres
Religió: Anna Martí
Psicòloga EAP: Sílvia Serra
Mestres de suport: Rosa M. Arderiu, Arcadí Miras, Maria Josep Cot  i diversos mestres.