Material escolar

A finals de curs es fa entrega d’un document on hi consta quin material escolar es necessari pel curs vinent.