Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes i benvolguts mares i pares,

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca eleccions, per tal de renovar la meitat representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya.

Què és un Consell Escolar?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats.

 Quina és la composició del Consell Escolar de la nostra escola:

 • La directora del centre, que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • La secretària (amb veu però sense vot).
 • 1 representant de l’Ajuntament.
 • 5 mestres elegits pel Claustre.
 • 4 pares/mares elegits entre ells i 1 pare/mare representant de l’AMPA.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS).

TOTAL = 15 membres del Consell Escolar del Centre.

Tots ells han de ser elegits per cadascun dels sectors corresponents (sector pares, sector mestres, sector serveis). Excepte:

 • La directora, la cap d’estudis i la secretària.
 • La representant de l’Ajuntament que designa l’Alcalde.
 • La representant de l’AMPA que designa la pròpia associació.

Qui té dret de vot?

Tots els pares, mares i els/les tutors/es legals, els fills i filles dels quals estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions, podran votar.

Procediment d’elecció o renovació dels membres del Consell Escolar.

 SECTOR PARES

 • A partir del 5 de novembre podeu comprovar el cens de pares en el plafó de l’entrada del despatx de l’escola (edifici del carrer Major, 10).
 • Poden ser candidats al sector pares: tots els pares o mares o tutors legals d’alumnes del centre. Per ser candidat cal omplir un imprès que podeu recollir al despatx de l’escola. Hi ha temps fins el 16 de novembre.
 • Votacions: les votacions són personals, directes i secretes. Pot votar tant el pare com la mare o tutor/a legal dels alumnes escolaritzats en el Centre.
 • Mesa electoral: directora i dos pares o mares. Actua de secretari/a el pare o mare de menys edat.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants de mestres i la meitat dels membres representants dels pares d’alumnes (aquestes eleccions són 1 membre del sector pares i 2 del sector mestres). Cal indicar que a vegades no es correspon amb la meitat si en el període hi ha hagut alguna baixa o substitució.

Calendari de la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar.

 El procés electoral es desenvoluparà segons el calendari següent:

 • 5 de novembre. Publicació del cens electoral provisional ( tots els pares i mares de l’escola).
 • Del 7 al 9 de novembre. Reclamacions del cens electoral.
 • 13 de novembre. Publicació dels censos definitius. Sorteig vocals. Constitució de les meses electorals.
 • Del 14 al 16 de novembre. Presentació de candidatures de cada sector.
 • 20 de novembre.  Publicació de les candidatures.
 • 28 de novembre. Elecció dels representants del sector pares i mares (al despatx de l’escola). Votació de 08:00 a 16:30 h. a l’escola de baix.
 • 13 de desembre.Constitució del Consell Escolar.

Més informació al web:    http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>