Instal·lacions

L’escola està situada a un turó i això fa que la seva estructura arquitectònica sigui en diferents nivells.

Planta -1: Gimnàs amb accés directe pel pati de l’escola. Té vestuari, lavabos pels alumnes, lavabo pel mestre i una petita habitació per guardar el material.

Planta 0: Sala de mestres, biblioteca, sala d’ordinadors de la biblioteca, aula de logopèdia, sala del material escolar, wc mestres, arxiu, despatx de direcció, despatx de cap d’estudis, secretaria, menjador escolar, aula-menjador pels alumnes amb un alt percentatge de discapacitat i mobilitat reduïda i/o alimentació per botó gàstric, 2 aules multiusos, aules de 1r, 2n i 3r de primària, aula de música, teatret (espai polivalent) que dona accés al parvulari: 3 aules d’educació infantil,  wc de P3 i P4, wc de P5 i Aprenentatges 1 (USEE d’educació infantil), USEE d’educació infantil i aula polivalent.

El parvulari té accés directe al Pati Petit (només d’educació infantil) i al Pati Gran (el pati de l’escola).

Planta 1: 3 aules d’USEE, aula multisensorial, wc adapatats, despatx de l’EAP, aula de fisioteràpia, aula per realitzar desdoblaments, aules de 4t, 5è i 6è, wc ordinària, dos aules d’informàtica i aula d’anglès. En aquesta mateixa planta, baixant unes escales però sense arribar al nivell de la planta 0: dos tallers de plàstica, 1 taller de cuina, espai guarda-mobles i magatzem de disfresses.

Tant l’edifici escolar com el pati de l’escola estan lliures de barreres arquitectòniques. L’edifici té ascensor per anar de la la planta 0 a la 2 i una plataforma per baixar els esglaons que porten als tallers.

Els diferents espais del pati tenen rampes per facilitar l’accés als alumnes amb cadires de rodes o amb mobilitat reduïda.

El pati té una gran extensió i una gran varietat de plantes i arbres doncs estem envoltats de natura.