Espai on penjar les revistes i publicacions que fa l’escola