Oferta educativa

Som una escola pública d’educació infantil i primària d’una sola línia, ja que enguany, al curs 2019/20 acomiadarem la última promoció amb dos cursos a 6è.

Així doncs, la nostra oferta educativa és des de P3 d’eduació infantil fins a 6è d’educació primària.