Pla TAC

El Pla Tac de Centre és un document que conté la totalitat dels ítems de l’aplicació informàtica organitzats per temes i presentats mitjançant taules que relacionen els resultats de la diagnosi, les propostes d’actuació i els recursos.

Actualment el Pla Tac de Centre està elaborat i tancat.