Projecte Educatiu

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del nostre centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, objectius i prioritats d’actuació del centre. El PEC ha estat elaborat pel claustre, a iniciativa de la directora.

Per accedir al document clica al següent enllaç: PEC