Quota integrada

El sistema de quota integrada permet una optimització dels recursos econòmics. A l’escola, les despeses es divideixen entre tot l’alumnat de manera que es van compensant al llarg de tota l’escolaritat. El conceptes que es paguen amb aquesta quota són: material escolar, fotocòpies,  quota de l’AMPA, tres sortides amb autocar, activitats associació  cultural i Thermàlia , material de festes… Les colònies (que es fan de P4 a 6è) i els llibres de text no hi són inclosos.