Quota integrada

El sistema de quota integrada permet una optimització dels recursos econòmics. A l’escola, les despeses es divideixen entre tot l’alumnat de manera que es van compensant al llarg de tota l’escolaritat. El conceptes que es paguen amb aquesta quota són: material escolar, fotocòpies, quota de l’AMPA, tres sortides amb autocar, activitats de l’associació cultural i Thermàlia, material de festes, ètc.

Les colònies (que es fan de P4 a 6è) i els llibres de text no hi són inclosos.

Clicant als següents enllaços accedireu a la infografia amb tota la informació:

Quotes Escolars 2020-2021

Quotes Serveis Opcionals 2020-2021