Assemblea d’aula i reunió de delegats/des

L’assemblea és una reunió setmanal on els alumnes poden compartir, opinar, proposar… Cada grup organitza la sessió amb dinàmiques diferents en funció de les seves preocupacions o interessos. A la vegada, l’assemblea d’aula serveix per fer arribar al delegat/da de la classe les reflexions que, consensuades amb el grup, arribaran a la reunió de delegats que es celebra periòdicament amb l’equip directiu.

 

La reunió de delegats agrupa els/les representats de cada grup i un membre de l’equip directiu. Aquestes reunions serveixen per acostar les demandes, propostes de millora o inquietuds al grup de delegats i a l’equip directiu. A la reunió es valoraren i entre tots i totes es prenen les decisions pertinents a nivell d’escola.