Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022. Publicació dels llistats d’alumnats amb primera petició, preinscrits i en llista d’espera del centre a 07/06/2021

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022Publicació de la llista d’espera del centre a 07/06/2021

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022Alumnes preinscrits al centre 07/06/2021

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021