2N TRIMESTRE. RECORDEM LA NORMATIVA.

Recordem que l’inici del segon trimestre és l’11 de gener amb les mesures que es van portar a terme el primer trimestre:

COM SERÀ EL NOU CURS 20-21?

 

És per a nosaltres primordial mantenir l’essència del nostre projecte d’Escola Dovella  i seguir avançant en el camí tot  construint un aprenentatge que acompanyi a l’infant en el seu creixement personal.

Tanmateix aquest curs ens caldrà repensar espais, organitzacions, activitats molt arrelades al nostre Projecte i que potser no es podran dur a terme de la manera habitual.

L’ensenyament serà presencial sempre que la situació sanitària ho permeti.

 GRUPS ESTABLES

Tots els nens i nenes de l’Escola Dovella podreu compartir l’aula amb els vostres companys i companyes de grup i amb la vostra mestra.

 

 

MASCARETES

Tant el propi grup de convivència com les mestres que hi entrin, hauran de portar mascareta. Durant les sessions d’Educació Física no la duran.

Es fa un canvi de mascareta a les 12:30 cada dia.

Els nens i les nenes d’Infantil són els únics que no portaran mascareta.

Tot el personal docent i no docent haurà de dur la mascareta sempre.

 

RENTAT DE MANS

Durant tot el dia serà important que tothom es renti les mans moltes vegades.

En quins moments?

 • A l’arribada i a la sortida de l’escola
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després del pati i de les diferents activitats organitzades.

Com?

 • Amb gel hidroalcohòlic o sabó de mans. L’eixugat de mans serà amb papers d’un sol ús.

 

DISTANCIAMENT FÍSIC

 

Dins el propi grup de convivència es procurarà mantenir el distanciament físic entre els companys i companyes, com amb la mestra referent del vostre grup estable.

 

VENTILACIÓ, DESINFECCIÓ I NETEJA

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre.

Disposem d’un responsable per aquesta desinfecció.

 

 

 

GESTIÓ DE CASOS

Si un infant o un treballador del centre presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 o ha estat en contacte amb algú que els presenti no podrà assistir al centre.

En cas de sospita que un alumne o alumna presenti símptomes de covid-19 activarem el protocol establert:

 

 

 • Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. El centre té un espai reservat ventilat i acondicionat per aquests casos.
 • S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 • S’ha de prendre la temperatura.
 • S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 • El centre trucarà al cap de referència per informar del cas.
 • Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.
 • Si presenta símptomes de gravetat s’haurà de trucar al 061.

  

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants.

La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Durant les primeres setmanes realitzarem activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs, abordarem i prioritzarem l’acollida emocional conseqüència de la situació viscuda pel confinament, així com l’avaluació de l’estat d’aprenentatge de cada nen o nena.

ENTRADES I SORTIDES

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 10 minuts, tenint en compte els 3 accessos de l’escola:

CURS HORA D’ENTRADA HORA DE SORTIDA PORTA
P3-GRUP 1 9:10 16:40 C/Muntanya
P3-GRUP 2 9:10 16:40 C/Mallorca
P4/P5-GRUP 1 9:00 16:30 C/Mallorca
P4/P5-GRUP 2 9:00 16:30 C/Mallorca
P4/P5-GRUP 3 9:05 16:35 C/Mallorca
1R 9:00 16:30 C/Puigmadrona
2N 9:00 16:30 C/Puigmadrona
3R 8:50 16:20 C/Mallorca
4t 8:50 16:20 C/Mallorca
8:50 16:20 C/Puigmadrona
8:50 16:20 C/Puigmadrona

En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic, mantindran la distància de seguretat i portaran la mascareta.

Les famílies o acompanyants dels infants només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

SORTIDES i COLÒNIES

De moment, les sortides que es duguin a terme seran a l’aire lliure i a ser possible a la natura. Si la situació sanitària ho permet, es realitzaran sortides i colònies  en la línia que s’ha fet fins ara, respectant les mesures requerides del Departament de Salut i en contínua revisió del moment en què es trobi la pandèmia.            

                                                                                    

US DESITGEM UNA BONA ENTRADA DE CURS