Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR:CURS 2019-2020

Equip directiu

 • Yvonne Hernández
 • Meritxell Cerqueda
 • Laia Guillén

Representants del claustre

 • Laura Carrasco
 • Araceli-Diana Laguna
 • Alícia Surià

Representants del pares

 • Pep Garrido
 • Helena Julià
 • Meritxell de Montellà
 • Laura Morató
 • Cristián Escrig
 • Eva Farré
 • Dani Muntaner (respres. AFA)

Representant del PAS

 • Ainhoa Belda

Representant de l’ajuntament

 • Jaume Capsada

Representant de Dovella Serveis

 • Maria Josep Bernadó