Equip docent 2021-2022

Distribució de les tutories:

P3
Yolanda Ávila
1r
Gemma Frigola
4t
Neus Batlle
 
P4
Montse Martí
2n
Mariàngels Andreu

Deborah Coll
P5
Verònica Bassa
3r

Míriam Nieto
Teresa Barrull/
Rossi Garcia

Especialitats i Suports:

ESPECIALISTES
 PERSONAL DOCENT
Educació Física
David Rodríguez, Neus Batlle
Educació Musical
Imma Gelabert
Educació Especial
 Teresa Barrull
Noves tecnologies
Enric Torras
Llengua anglesa
Neus Canyelles / Elena Mestres / Deborah Coll/ Mercè Collado/
Religió 
Marc Boix
SUPORTS
TEI: Sílvia Cardona

Vetlladora EI: Esmeralda Sánchez

Mestra voluntària: Montse Fernàndez

Suports externs:

 Ed. Infantil: Sari Martin (música)

Logopeda: Irene Reinal

Auxiliar d’anglès: Paul Cuniffe

EAP: Mònica González

Càrrecs de coordinació:

Coordinadora d’Educació Infantil Mercè Collado
Coordinadora d’Educació Primària
 Gemma Frigola
Coordinador TAC
Enric Torras
Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Míriam Nieto
Coordinadora Lingüística 
Responsable de l’aula de música
Imma Gelabert
Responsable de l’aula de plàstica
Elena Mestres

Personal no docent Administrativa: Carme Garcia/Maite Martin

Conserge: Eric Ortiz

Coordinadora menjador: Noemí Corp

Monitores menjador: Vicenta Villegas, Montse Oliu, Delia Bladó,  Natàlia Abad, Noemí Corp i Marta Ibañez

Cuinera: Anna Maria Corp