Equip docent 2020-2021

Distribució de les tutories:

P3
Susanna Gómez
1r
Mariàngels Andreu
4t
Míriam Nieto
 
P4
Verònica Bassa
2n
Gemma Frigola
5èA

5èB
David Rodríguez
---------------
Teresa Barrull
P5
Mercè Collado
3rA

3rB
Neus Batlle
-----------------
Neus Canyelles
Elena Mestres

Especialitats i Suports:

ESPECIALISTES
 PERSONAL DOCENT
Educació Física
David Rodríguez, Neus Batlle
Educació Musical
Imma Gelabert
Educació Especial
 Teresa Barrull
Informàtica
Enric Torras
Llengua anglesa
Neus Canyelles / Elena Mestres / Sara Zamarbide/ Mercè Collado/
Religió 
Marc Boix
SUPORTS
Reforç Covid: Laura Portillo

TEI Ed. Infantil: Marta Marquès

Vetlladora EI: Esmeralda Sánchez

Suports externs:

 Ed. Infantil: Sari Martin (música)

Logopeda: Irene Reinal

Auxiliar d’anglès: Paul Cuniffe

EAP: Mònica González

Càrrecs de coordinació:

Coordinadora d’Educació Infantil Susanna Gómez
Coordinadora d’Educació Primària
 Míriam Nieto
Coordinador TAC
Enric Torras
Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Gemma Frigola
Coordinadora Lingüística 
Responsable de l’aula de música
Imma Gelabert
Responsable de l’aula de plàstica
Elena Mestres
Responsable del Racó del Pensador
Marc Boix
Personal no docent Administrativa: Carme Garcia

Conserge: Eric Ortiz

Coordinadora menjador: Noemí Corp

Monitores menjador: Vicenta Villegas, Montse Oliu, Delia Bladó,  Natàlia Abad, Noemí Corp i Marta Ibañez

Cuinera: Anna Maria Corp