CALENDARI CURS 2020-2021

Inici de curs

Dilluns 14 de setembre de 2020

Vacances

Vacances

Nadal: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021

Setmana Santa: Del 27 de març al 5 d’abril de 2021

A partir del 23 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

Dilluns 7 de desembre de 2020

Divendres 12 de febrer de 2021

Divendres 21 de maig de 2021

Festa local

Dilluns 15 de febrer (en substitució del 29 de juny de 2021)

Dilluns 24 de maig de 2021

Horari lectiu

Seguint el Pla d’actuació del curs 2020-2021 de la nostra escola l’horari lectiu serà el següent:

GRUP 1 : EI4, EI5, 1r, 3r i 5è

GRUP 2: EI3, 2n, 4t i 6è

MATÍ

Entrada: 8.45h

Sortida: 12.15h

MATÍ

Entrada: 8.55h

Sortida: 12.25h

TARDA

Entrada: 14.30h

Sortida: 16h

TARDA

Entrada: 14.40h

Sortida: 16.10h

Jornada continuada

Del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 8.45 a 12.45h (grup A) o de 8.55 a 12.55h (grup B). (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 14.40h).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.