Reutilització de llibres

L’AMPA Damià Mateu gestiona el Projecte de Reutilització de Llibres de Text. Durant els sis anys d’educació primària, els mestres es comprometen a mantenir els mateixos llibres de text per tal que aquests puguin ser reutilitzats.

L’adhesió al projecte comença a primer i finalitza a sisé. Els nens adherits a aquest projecte han d’aprendre a cuidar els llibres que reutilitzaran altres companys, i per una altra banda, suposa un estalvi important per cada curs.

Si els vostres fills faran primer l’any vinent i hi esteu interessats a adherir-vos a aquest projecte, empleneu el document d’adhesió abans del mes del març i deixeu-lo a la bústia de l’AMPA, qui s’encarregarà de tramitar-ho en col.laboració amb la Direcció de l’escola.

Normativa aprovada del projecte de reutilització

AMPA Damià Mateu