Instal·lacions

Espais
A més a més de les aules dels diferents nivells acadèmics disposem de:
• aula-laboratori de ciències (dotat dels armaris de ciències experimentals per a cada cicle dels projectes 3/6 i 6/12)
• aula-laboratori d’idiomes (laboratoris portàtils d’idiomes)
• aula de música
• aula d’ordinadors
• aula d’audiovisuals (dotada del més modern equipament, com per exemple la pissarra digital interactiva)
• aula de pedagogia terapèutica
• aules de desdoblament i pels Suports Escolars Personatitzats (SEP)
• tutories
• aula de psicomotricitat
• gimnàs-poliesportiu
• amplíssims patis equipats amb el millor mobiliari lúdic i esportiu (pista poliesportiva i camp de futbol)
• hort ecològic
• menjador escolar
i…
• BIBLIOTECA ESCOLAR (punt EDU)!!! Inaugurada el curs 2011-2012. Reuneix infinitat de llibres i material multimèdia en un espai idíl•lic, creat especialment per fomentar el gust per la lectura. També és un punt d’accés a la xarxa. En definitiva, la nostra biblioteca a més de ser un punt d’accés al saber, ha estat creada sota unes rigoroses premisses pedagògiques i metodològiques per tal que els nostres alumnes desenvolupin l’hàbit de llegir per gust.

El curs 2010-2011 vàrem estrenar l’ampliació de l’escola i la remodelació de l’edifici antic, fet que suposà que l’actual Escola Cor de Roure passés a ser una de les més grans i modernes de la contrada.