Associació de pares i mares d’alumnes

L’AMPA de l’escola compta amb la seva pròpia pàgina web, on podeu consultar els serveis que ofereixen i també estar al corrent de les notícies que es produeixen en l’entorn de les famílies.

La col·laboració dels pares i les mares és fonamental i agraïm a totes les persones que en formen part el seu treball desinteressat. També animem a participar d’alguna manera a la resta de famílies, ja sigui en comissions que treballen al llarg del curs, com en activitats puntuals.

Web de l’AMPA: https://ampacoloniaguell.wordpress.com/

Contacte: ampaceipcoloniaguell@hotmail.com