Sortides curs

Al llarg del curs i en tots els nivells es fan sortides i activitats curriculars i complementàries.

Aquestes activitats,lúdiques i motivadores, poden estar relacionades amb els continguts que s’estiguin treballant a l’aula, amb projectes del centre o tenir un caràcter esportiu.

Acostumen a participar en moltes activitats proposades per l’Ajuntament, mitjançant el seu Pla d’Entorn, ja que és una bona manera d’integrar l’escola a la ciutat i fer dels vostres fills i filles alumnes coneixedors del seu entorn proper i de la seva ciutat.

Les activitats curriculars estan incloses en la quota anual de centre i requereixen de l’autorització dels tutors legals dels alumnes. Es poden dur a terme dins i fora del centre, segons l’activitat i la situació.

En el següent enllaç teniu les sortides i activitats del curs.