Quota

S’estableix una quota única, des de P3 fins a 6è. Tot el material serà a l’escola. Les famílies no hauran de portar res.

La quota inclou diferents conceptes:

  • Material fungible: agenda, carpeta, arxivadors, llibretes, llapis, bolígrafs, estoig, pintures, plastilina, vernissos, fulls, fulls de colors, fulls de dibuix, gomets, retoladors gruixuts, pinzells, cartolines, coles, tisores, paper d’embalar, paper de xarol, paper Pinotxo, paper metal·litzat, aquarel·les, eines per modelar plastilina i motllos, punxons, felpes, fang, cinta adhesiva, fundes de plàstic, adaptadors per a escriptura, fotocòpies, enquadernacions, plastificacions…
  • Material didàctic: Projectes, reprografia, robòtica, llicències digitals, plataformes d’aprenentatge, material audiovisual, ambients, racons, jocs didàctics, llibres de text, quaderns didàctics, eines pedagògiques, materials TIC, diccionaris, instruments, joguines i carpetes d’aprenentatge. (Alguns materials seran d’ús individual de l’alumnat i, en finalitzar el curs, se’ls enduran a casa)
  • Sortides i activitats escolars: Específiques per a cada curs; s’aproven al mes de setembre.
  • Colònies de l’alumnat de 6è del curs actual:  Les famílies llurs fills i filles fan 6è no han d’abonar cap import extra. S’agafa aproximadament un 9 % de l’import de la quota anual per aquest afer.
  • Renovació d’espais i mobiliari: L’escola està en un procés de renovació pedagògica que implica l’establiment d’espais més dinàmics, confortables, i polivalents.

En acord del Consell Escolar es va establir una quota anual de 240 €.