Experimentació

Aquest curs hem iniciat “L’experimentació a l’escola”.

“Aprenem quan som capaços d’elaborar una representació personal sobre l’objecte, la realitat o el contingut que pretenem aprendre. Aquesta elaboració implica aproximar-nos a l’objecte de manera activa, des de les experiències, els interessos i els coneixements previs que posseïm, i d’aquí deriva el paper actiu tant del professor com de l’alumne. Suposa construir un significat personal i propi de la nova realitat, en un procés d’integració i no d’acumulació”. Solé i Coll

Experimentar no és només fer experiments científics, és descobrir i provar amb la pròpia experiència si una hipòtesi és vàlida o no.

A Educació Infantil, els nens i nenes exploren lliurement diferents objectes i materials a nivell sensorial i perceptiu. Sense que l’adult controli el joc, ells fan tot allò que volen amb el que tenen al davant. Reconeixen les característiques dels objectes, poden veure com canvien en alguns. Posen en joc tots els sentits, els miren, els oloren, els tasten, els toquen, els escolten

A Primària l’alumnat parteix d’una pregunta i formula una hipòtesi.  És un mètode de recerca que consisteix a modificar expressament i de manera controlada les condicions que determinen un fet, i observar i interpretar els canvis que s’hi esdevenen.

Al llarg del grup anirem penjat fotografies o/i treballs que el nostre alumnat està treballant.