Instal·lacions

L’escola consta d’un pati exterior i de dos interiors.

A més de les aules per grup i nivell hi ha diferents espais, alguns dels quals s’estan creant i d’altres,  s’estan millorant.