Què fem

La nostra escola està al servei de la societat, oberta a tothom. Apostem per l’acollida, per l’acceptació i la integració de la diversitat en un treball conjunt que afavoreix la implicació de les famílies.

A Col·legis Nous entenem l’escola com una organització que situa la finalitat més enllà del propi centre, vetllant per la formació integral i harmònica dels infants, sent respectuosa amb les necessitats de cada etapa i de cada un de l’alumnat en particular i que ha de fonamentar ciutadans compromesos amb el poble i amb el món.

Com a escola pretenem que els infants  participin de manera activa amb tots els serveis del poble com ara bombers, correus, residències d’avis, ajuntament…

Som una escola adaptada a les necessitats actuals, capaç d’assumir canvis i acceptar noves realitats amb un currículum obert i adaptat a l’adquisició de les competències bàsiques que estableix el Departament d’Educació. Utilitzem metodologies que potencien l’autonomia, el treball cooperatiu, la solidaritat, la responsabilitat, l’autoavaluació, coavaluació (avaluació entre iguals). El llibre de text, els projectes, l’experimentació, les pissarres digitals, les tablets, la robòtica, els netbooks són algunes de les eines que disposem. Tenim socialitzats els llibres de text i el material escolar.

Treballem alguns aspectes de llengua (català, castellà i anglès), de matemàtiques i de l’assignatura de medi en grups reduïts o amb més d’un mestre a l’aula.

Introduïm l’anglès des de l’Educació Infantil i a cicle superior es fa una part de l’assignatura de medi en aquesta llengua (AICLE).

Els projectes actius de l’escola són: Impuls de la lectura, Intergeneracional, English Day, Multicultural Day,  l’Hort Escolar, Euronet 50 x 50 (per promoure l’estalvi d’energia), Anella ( impuls del reciclatge i la reutilització).

Realitzem sortides escolars, activitats complementàries i colònies a  6è.

Som un centre formador d’estudiants universitaris i de cicles formatius.

Altres serveis:

Menjador amb cuina pròpia.

Acollida matinal

Activitats extraescolars: anglès, piscina i futbol. (AMPA)