Mirem pel món

 

La Diputació de Barcelona (a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat) lidera el projecte EURONET 50/50max i donà continuïtat a la primera edició d’EURONET 50/50.

Euronet 50/50 max és un projecte europeu que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. L’ajuntament (que és qui paga les factures) i l’equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l’equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

A nivell Europeu s’aplicarà concepte 50/50 a  500 escoles i 48 edificis públics dedicats a altres usos. En la Província de Barcelona s’aplicarà a 100 centres educatius i a 10 edificis públics destinats a usos no educatius.

Nosaltres som un dels centres adscrits.