Eleccions al Consell Escolar

El dimecres 28 de novembre es cel·lebraran les eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar, on hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: professorat, famílies, personal d’administració i serveis, equip directiu de l’escola, representants de l’AMPA i de l’ajuntament. Del sector famílies cal renovar dues places. Si voleu ser candidats només cal que ho comuniqueu a la direcció de l’escola i que ens feu arribar una fotografia de carnet en format digital. Tots el pares, mares i tutors/es legals podeu presentar-vos com a candidats i podeu votar.
Totes les famílies esteu representades en el consell escolar de centre. Per això, és important dir la vostra opinió i intervenir en l’educació dels vostres fills i filles a través d’aquest espai.

L’horari de votacions serà el següent:
Matí: de 8h a 9.30h
Migdia: de 12.15h a 12.45h
Tarda: de 16:15 a 18h

Per a més informació consulteu la Circular número 4

Enquesta de satisfacció de les famílies

Al final del curs passat es va realitzar una enquesta anònima per conèixer el grau de satisfacció de les famílies envers de l’escola. Us adjuntem els resultats de les vostres respostes. La major part dels aspectes que es van preguntar obtenen bona valoració, tot i així, prenem en consideració les observacions i opinions menys satisfactòries que ens heu fet arribar. Agraïm a les famílies que van respondre l’enquesta, ja que aquest fet sempre ajuda a continuar la línia de millora i entesa entre escola i famílies.

Document de valoració