Instal·lacions

Aules

3 aules d’educació infantil amb pissarra digital (PDI)
8 aules d’educació primària amb PDI
1 aula de necessitats educatives especials
1 aula d’acollida per a alumnes nouvinguts
1 aula de música
1 biblioteca
1 aula d’informàtica, amb ordinadors en xarxa

Espais de joc i esports

1 pati per l’alumnat de P3  P4 i P5,
1 pati per l’alumnat de 1r, 2n i 3r
1 pista poliesportiva per l’alumnat de 4t a 6è
1 gimnàs amb vestidors i dutxes

Menjador – cuina

Cuina pròpia on s’elabora diàriament el menjar.
1 menjador (dos torns)
1 sala per la migdiada de P3