Projecte Connectem

El projecte CONNECTEM es porta a terme entre l’alumnat de 5è i el de p4. Cada nen o nena de 5è té assignat un alumne de P4. Com és una activitat majoritàriament matemàtica els grans reben el nom de “PITÀGORES” i els petits són els seus “TRIANGLES”. Cal destacar el vincle afectiu que es crea entre cada parella cosa que enriqueix moltíssim l’activitat.
Es distribueixen en dos grups i cada setmana els toca un tipus de sessió diferent: sessions digitals i sessions manipulatives.
SESSIONS DIGITALS: En aquestes sessions digitals cada setmana s’introdueix una aplicació que utilitzarà l’alumnat de p4 amb la supervisió i l’ajut dels nens i les nenes de 5è.
SESSIONS MANIPULATIVES: A cada una d’aquestes sessions es treballa un o diversos aspectes de les matemàtiques: lògica, seriacions, ordenacions, mesura, relacions, classificacions, comptatge, operacions, … tot això a traves del material manipulatiu que hem elaborat específicament per a aquesta iniciativa.
AVALUACIÓ: L’avaluació es fa a partir de l’observació i el registre diari. A més els i les alumnes de 5è omplen un full on indiquen si els seus “Triangles” han seguit les propostes de manera autònoma o si han necessitat sovint l’ajut dels “Pitàgores”.