Instal·lacions

 

Les aules i les altres dependències estan distribuïdes en dues plantes segons els nivells i necessitats educatives.

Disposem de:

2 aules de llengües estrangeres.
1 aula d’informàtica.
1 aula de música
Aula d’acollida
2 Aules d’e suport
1 aula de Psicomotricitat.
2 aules de plàstica
Biblioteca. (espai multimedia)
4 espais multiusos per a Educació Infantil
Cuina pròpia i menjador
1 pista poliesportiva coberta (gimnàs) de 300 metres quadrats amb vestidors de nois i noies, totalment equipada i dues pista poliesportives descobertes.
En aquestes instal•lacions hi fem tot tipus d’activitats d’educació Física i esportives en horari escolar i extraescolar.

L’escola disposa de 2 grans zones d’esbarjo:
– Un pati de terra pels pàrvuls de 3, 4 i 5 anys amb una zona de sorra, jocs i una zona d’ombra amb diferents arbres.

– Un gran pati a la part de dalt amb dues pistes poliesportives  descobertes, porxo cobert, espais de terra i zona verda que fan servir els alumnes de primària.