Consell escolar

escutGeneralitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

 

A la localitat de Esplugues de Llobregat,  al centre 08040618 – Escola Can Vidalet, sota la

Presidència del director/a d’aquest centre, els representants següents:

Director/a GUADALUPE LOPEZ LOPEZ

Cap d’estudis                                  Elisabet Castro  Muñoz

Representant de l’Ajuntament        José Antonio Hernández Sánchez

Representant del professorat         Anna Murillo Vegas

Representant del professorat         Cristina Gonzàlez Marcos

Representant del professorat         Carolina Izquierdo Vigil

Representant del professorat         Pilar Navarro De Nicolás

Representant del professorat         Montserrat Farré

Representant de pares i mares     Antonio Escudero Mata

Representant de pares i mares      Montserrat Bosch Pagador

Representant de pares i mares      Karina Lamota Sabando

Representant de pares i mares      Carmen Reina Rodríguez

Representant de l’AMPA                Antonio Álvarez Murillo

Representant del PAS                    Alfonso Romero Buenavista

Secretari/ària                                  Nicolás Domínguez Muñoz

es reuneixen per tal de constituir el consell escolar del centre amb els nous representants sorgits del procés electoral.