El nostre Projecte Curricular

Actualment en procés de revisió i actualització , en aquests documents es recull la manera com l’equip pedagògic de l’escola hem organitzat els continguts curriculars. Els hem distribuït en funció d’allò que volem aconseguir en cadascun dels  moments que es proposen dins la jornada: espais d’aprofundiment, tallers i globals d’aula. També es recullen els aspectes a treballar en d’altres estones com a l’espai lector o el moment d’estratègia matemàtica.