Escola de pares

Organitzar, coordinar xerrades, cursos i tallers de suport a les famílies, impartits tant per voluntaris, institucions públiques o fundacions que vulguin col·laborar amb l’Escola de Pares.

Publicitar les xerrades organitzades així com fer-ne el seguiment.

Organitzar i dinamitzar el curs de català i l’espai cafè clàssic.

Treballem des de casa, enviant emails i preparant rètols. Ens trobem puntualment a l’escola quan és necessari.

CONTACTE: escoladepares@canbesora.com