Escola de pares

Organitzar i coordinar xerrades, cursos i tallers de suport a les famílies, impartits tant per voluntaris i voluntàries, institucions públiques o fundacions que vulguin col·laborar amb l’Escola de Pares.

Publicitar les xerrades organitzades així com fer-ne el seguiment.

Organitzar i dinamitzar el curs de català per famílies i l’espai Cafè clàssic.

Treballem des de casa, enviant emails i preparant rètols. Ens trobem puntualment a l’escola quan és necessari.

CONTACTE: escoladepares@canbesora.com