Com ens organitzem

L’estructura bàsica d’agrupament dels infants serà el grup classe on conflueixen els alumnes de la mateixa edat. Per atendre les necessitats educatives de cada alumne es fan diversos tipologies d’agrupaments ocasionals:

 • Desdoblaments
 • Expressió oral i escrita Anglès
 • Sessió TIC
 • Biblioteca
 • Expressió escrita
 • Alumnes usuaris de l’Aula d’EE
 • Suport en petit grup
 • Suport Escolar Personalitzat
 • Suport MALL
 • Suport Escolar Personalitzat

A més també hi ha activitats que impliquen un agrupament internivells, entre altres:

 • Tallers, amb la participació d’alumnes de diferents grups del mateix cicle.
 • Activitats d’apadrinament lector
 • Activitats d’Estones de jocs (alumnes dels cursos alts de Primària amb alumnes d’Infantil).

 

DESDOBLAMENTS

Es treballa en grup desdoblat una sessió setmanal:

 • Les TIC / JOCS MATEMÀTICS / ROBÒTICA des de 1r fins a 6è.
 • Les TIC / ANGLÈS a P4 i P5
 • L’ EXPRESSIÓ ESCRITA CATALÀ des de 1r fins a 6è.
 • L’EXPRESSIÓ ESCRITA ANGLÈS / BIBLIOTECA des de 2n fins a 6è
 • L’EXPRESSIÓ ORAL ANGLÈS / BIBLIOTECA a 1r
 • La PSICOMOTRICITAT / MÚSICA a P3, P4 i P5
 • El MEDI (1 sessió setmanal) de 1r fins a 6è

 

REFORÇOS

 • Al Cicle Inicial es reforcen diàriament sessions matinals de Llengua Catalana i Matemàtiques. El 25% d’aquestes sessions estan destinades al SEP.
 • De 2n a 6è es destinen dos sessions setmanals de SEP en horari no lectiu de Llengua Catalana i Matemàtiques.
 • A Educació Infantil es fan reforços a les aules de Llenguatge Verbal, Matemàtic, Descoberta de l’Entorn.
 • A Cicle Mitjà i Superior és reforcen sessions setmanals en Llengües i de Matemàtiques.
 • En tota la Primària es reforça la sessió setmanal de Projectes Mediambientals (dins de l’àrea de coneixent del medi).

 

RACONS I TALLERS

 • Es dediquen una sessió diària cada matí al treball de racons lingüístics i matemàtics a Educació Infantil. Per altra banda també es dediquen dues tardes al treball de racons creatius amb agrupament intercicle (EI).
 • Al Cicle Inicial i Cicle Mitjà es dedica una sessió setmanal al treball en racons (CAT / MAT / TIC).
 • Les TIC / JOCS MATEMÀTICS / ROBÒTICA des de 1r  fins a 6è.
 • Tallers internivell de llengua catalana partint dels mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió)
 • En tota la Infantil i Primària es dedica una sessió de 90 min. al treball de Tallers d’Expressió Artística amb tres mestres per cicle. A Educació Infantil treballen amb cinc grups.

 

Serveis extraescolars

 • Acolliment matinal ( a partir de les 8 del matí)
 • Menjador escolar
 • Activitats extraescolars ofertades per l’AMPA

Serveis educatius externs

 • Psicopedagogia (EAP)
 • Assistent Social (EAP)
 • Tècnica Integració Social (TIS)
La nostra escola disposa d’una línia de grups d’Educació Infantil i de Primària.

El fet de ser una escola petita ens permet conèixer millor els nostres alumnes i poder-los donar una atenció més individualitzada.

 

 

Equipaments:
 • 3 Aules d’Infantil.
 • 6 Aules de Primària.
 • Aula d’idiomes
 • Aula d’informàtica
 • Aula de Música
 • Aula de Psicomotricitat
 • Aules de desdoblaments
 • Biblioteca
 • Menjador
 • Pista poliesportiva
 • Pati independent per Infantil
 • Pati integrat als Camps Elisis.
 • Disponibilitat del Pavelló Municipal “Camps Elisis” (antic “Antorxa”).

Totes les aules disposen de connexió a la xarxa informàtica.