PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

Del 13 al 22 de maig

Enguany es realitzarà la preinscripció preferentment de manera telemàtica

 

  1. PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA___________________________________________________________

DATES: Del 13 al 22 de maig de 2020

Sol·licitud: Es farà una única sol·licitud dins els terminis establerts i s’enviarà el resguard al correu electrònic del centre, el qual s’ha de posar com a primera opció.

Per accedir-hi a la preinscripció telemàtica cliqueu aquí 

Enviar el resguard juntament amb la documentació escanejada o fotografiada (amb bona visibilitat) a:

a8034229@xtec.cat

(important: enviar tant la sol·licitud com la documentació en un únic correu, i dins de les dates establertes)

De la sol·licitud rebuda, l’escola contestarà el correu justificant-ne la recepció per a què quedi constància.

 

  1. PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL____________________________________________________________

(Excepcionalment, del 19 al 22 de maig i només amb cita prèvia. Cliqueu per —> SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA)

Sol·licitud: Per accedir-hi al document cliqueu aquí

Portar-la juntament amb la documentació fotocopiada

Matins del 19 al 22 de maig: 9h a 12h

Tardes del 21 i el 22 de maig: 15h a 16:30h

 

_____________________________ Normativa d’accès al centre___________________________________

– Només podrá accedir-hi una persona.

– És recomanable que porti mascareta i guants.

– Cal que la sol·licitud estigui emplenada des de casa (i en cas de no ser així, portar el seu propi bolígraf).

– No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament, o que presentin símptomes. Podran autoritzar per escrit a una altra persona per portar la sol·licitud i documentació.

 

Telèfon de contacte per concertar cita prèvia, operatiu en horari de 9h a 16:30h: 937 144 195

 

Per a més informació: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (s’ha de presentar en tots els casos)

  • Fotocòpia del llibre de família
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Documentació acreditativa del criteri de prioritat de família nombrosa o monoparental, si escau (Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent).

 

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

·         A

 

Quan l’alumne o alumna té germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals  que hi treballen en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció:

 

40 punts

·         B (només es pot triar una puntuació, no són acumulables)

Quan el domicili de la persona sol·licitant és en l’àrea de proximitat del centre:

 

30 punts

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre:

 

20 punts

·         C

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:

 

10 punts

·         D

Quan acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%  de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana:

 

10 punts

 

 Criteris complementaris

 

 

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental.

15 punts

 

 

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>