ESCOLTA’M

El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.

Una relació tutorial fonamentada a partir de:

·       la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa,

·       la mirada capacitadora,

·       la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun dels alumnes del grup-classe sense exclusió.

El desig de l’alumne de ser acceptat tal com es i de com necessita que creguin en ell per assolir millor els seus aprenentatges, ens va fer pensar en la possibilitat de trobar noves respostes a diferents inquietuds compartides, davant d’una realitat  cada vegada més complexa del treball educatiu en l’acció tutorial. Així és com va néixer aquest projecte, des de dins de l’escola,  des de la reflexió de la pràctica quotidiana.

Actualment el projecte escolta’m és un projecte impulsat i coordinat des de l’ICE de la UB, que aquests darrers anys ha crescut exponencialment, com podem veure en el nombre de persones que hi participen. En aquest curs 2015-16 arriba a més de 16.000 alumnes d’infantil, primària i secundaria. Hi participen més de 800 mestres i professors.

A la nostra escola començarem amb els cursos de 5è i 6è, dedicant una franja horària setmanal així com un espai adequat i concret per escoltar-nos.

Per a més informació podeu consultar els següent enllaç:

Share