REOBERTURA DEL CENTRE

REOBERTURA DEL CENTRE

Segons comunicat del Departament d’Educació les escoles es poden obrir a partir del dia 8 de juny en cas que la nostra població entri en  FASE 2.

L’obertura és per a infants de 3 a 6 anys en concepte d’Acollida sempre i quan els dos progenitors treballin presencialment i no es puguin fer càrrec dels menors.

La resta de cursos de primària s’ajustaran a la franja horària i dia que els correspon, segons consta a la GRAELLA HORÀRIA.

Durant aquesta reobertura del centre i a partir d’una cita prèvia, el dia 25 de juny, tothom tindrà l’opció de recollir les pertinences de l’alumnat que va quedar al centre a més dels informes propis del curs.

L’horari es farà de forma esglaonada i en franges que garanteixin la distància entre persones i la no coincidència entre grups, PER LA QUAL COSA ELS HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA SERAN MOLT ESTRICTES.

Cliqueu en aquests links  de documentació important a aportar el dia d’assistència

DOCUMENT RESPONSABILITAT EDUCACIÓ INFANTIL

DOCUMENT RESPONSABILITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA