Projecte

El projecte “Apadrinem ” neix a partir d’una proposta de participació plantejada des del CRP de la zona .

Aquesta proposta s’emmarca dins el projecte d’innovació del Departament d’Ensenyament  “Apadrinem el nostre patrimoni”

S’inspira en experiències prèvies que s’han desenvolupat en el nostre país i en altres països per fomentar el coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar.

El projecte es basa en la idea de l’apadrinament o adopció d’un element patrimonial per part del centre educatiu, que comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista històric, artístic, cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant; és a dir, arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

Objectius:

  1. Afavorir la implicació dels alumnes a partir d’una proposta didàctica dissenyada amb els criteris de significació, comunicació, acció i projecció del model competencial orientador.
  2. Promoure el coneixement del patrimoni monumental, cultural i natural del país.
  3. Projectar el coneixement adquirit pels alumnes sobre l’element patrimonial a la mateixa comunitat i a l’entorn.
  4. Situar l’Ermita de Sant Vicenç del Castell i el Parc de l’Ermita a Castellbisbal. Geolocalització.
  5. Valorar l’ermita com a font d’informació sobre la vida en el context sòcio-econòmic i cultural on estava ubicat.
  6. Ajudar a desenvolupar en els alumnes el sentit de la vinculació i pertinença al territori.
  7. Utilitzar estratègies de cerca i tractament de la informació
  8. Adoptar una actitud responsable i participativa

El projecte planteja la realització en general de tasques de recerca vinculades al currículum escolar, l’entorn de l’element apadrinat, així com també planteja la realització de tasques relacionades amb la protecció i difusió d’aquest ric element patrimonial que és.