POEFE

L’escola Josep Barceló i Matas, realitza uns tallers de suport i reforç educatiu en horari extraescolar, per ajudar a l’alumnat de 5è i 6è més vulnerable a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, tot afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i l’adquisició de competències bàsiques en finalitzar l’etapa educativa.

Aquesta actuació forma part del “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN EDUCACIÓN “ del Ministerio d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel “PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020”