Biblioteca

Aquest curs hem passat el blog de la biblioteca a la pàgina web de l’escola. Us deixem l’enllaç de l’antic per si voleu consultar-lo, però a partir d’ara no s’actualitzarà, totes les notícies les trobareu a la web actual.

Bloc antic (feu clic aquí)

 

Normativa de la biblioteca

Normes generals de comportament i ús

1- La biblioteca escolar és oberta a tots els alumnes del centre i professors. També es permet l’accés a la resta de la comunitat educativa: pares, mares, personal administratiu i antics alumnes.

2- A la biblioteca cal estar en silenci.

3- Cal respectar l’ordre dels materials que hi ha als prestatges. Els llibres, revistes i altres materials, es poden guardar al seu lloc si se sap segur on van, en cas contrari, es deixaran damunt la taula.

4- No es pot córrer, jugar ni menjar o beure.

5- Es respectaran els horaris establerts tant en hores lectives com en hores extraescolars.

6- Els alumnes no poden estar sols a la biblioteca. Sempre aniran acompanyats pel mestre responsable de l’activitat.

7- En horari extraescolar, els alumnes de primària poden anar a la biblioteca a llegir, consultar llibres, fer deures o treballs, utilitzar els ordinadors i demanar llibres en préstec. El servei extraescolar no s’ha de confondre amb un servei de guarderia.

8- En acabar el dia, les cadires han de quedar sobre les taules i tot el material ben endreçat.

9- La porta s’ha de tancar al sortir.

Servei de préstec pels alumnes

1- Els alumnes d’educació primària poden demanar llibres en préstec. Per fer-ho han de tenir carnet de lector i aquest l’aconsegueixen portant una fotografia de carnet i omplint un full de sol·licitud amb la signatura dels pares.

2- El carnet de lector és vàlid per a tots els cursos de primària.

3- Els carnets es guardaran a la mateixa biblioteca per evitar que els alumnes els perdin constantment. En acabar sisè se l’emporten.

4- Es poden demanar en préstec llibres, revistes, contes … sempre que no estiguin exclosos de préstec com és el cas de les enciclopèdies, diccionaris i alguns llibres de consulta o contes pop up.

5- En cada préstec es pot agafar un sol llibre o document. Només si el mestre responsable ho considera adient es podran agafar-ne més.

6- Els llibres i materials del prestatge de Novetats es poden consultar dins la mateixa biblioteca però no agafar-los en préstec.

7- El préstec pels alumnes és d’un mes i es pot prorrogar.

8- Si no es tornen els préstecs en el termini indicat l’alumne rebrà una nota d’avís que tornarà signada pels pares.

9- En cas de pèrdua dels llibres prestats s’avisarà als pares amb una nota i es demanarà que portin un llibre a canvi del que s’hagi perdut.

10- Perdre els llibres reiteradament o tornar-los en mal estat pot ocasionar que a l’alumne se’l doni de baixa del servei de        préstec.

11- No es fan fotocòpies dels llibres als alumnes.

Ús dels ordinadors de la biblioteca

1-La biblioteca disposa d’un ordinador d’ús exclusiu per al mestre de biblioteca des d’on es realitza la tasca de gestió.

2-També es disposa de tres ordinadors més pels alumnes. Aquests es deixen per a fer treballs i cerques d’informació però no per a jugar.

3-Si els alumnes ho necessiten es poden connectar a internet.

4-Els alumnes no poden imprimir a la biblioteca. Es recomana portar un pen drive per guardar els treballs.

Normativa de biblioteca per als professors.

1-Els mestres poden agafar llibres o revistes en préstec tant a títol personal com per a la seva aula. Cal anotar-ho a la graella que hi ha penjada al suro petit de la biblioteca, o bé, es poden deixar les targetes blaves de préstec damunt la taula posant-hi el seu nom.

2-Quan retornin els llibres, no els endreçaran, ho deixaran damunt la taula del bibliotecari informant de qui ho torna.

3-Els mestres No deixaran MAI nens sols o castigats a la biblioteca.

4-El mestre que utilitzi la biblioteca amb els seus alumnes ha de deixar-ho tot com ho havia trobat.

5-Sempre que un mestre ho necessiti pot anar a la biblioteca a buscar algun llibre però cal evitar de no INTERROMPRE quan s’estigui fent l’Hora del Conte.

 

 

Tríptic informatiu

Cada nou curs repartim als alumnes de primària un tríptic informatiu on les famílies poden trobar de manera resumida la informació bàsica sobre la biblioteca escolar.

Pla de la Biblioteca Escolar

Podeu consultar el nostre pla per a la biblioteca de l’escola: