Projecte les eleccions

Durant el tercer trimestre i coincidint en plena Campanya Electoral de les eleccions, Generals , Municipals i Europees els 6è baltis han aprofitat aquesta situació  per poder-les viure d’ aprop i fer-ne un treball exhaustiu d’investigació.
Els alumnes dividits en 6 grups cooperatius han cercat informació… Llegeix més»

Projecte el temps històric

Durant el segon trimestre els alumnes de 6è han treballat el projecte El Temps Històric
Cada grup havia d’ escollir una època de la història . Prehistòria: Edat de la pedra i Edat dels metalls, Edat antiga, Edat mitjana , Edat moderna i Edat contemporània.  Seguint… Llegeix més»

Taller d’experiments. Comunitat dels grans

La comunitat dels grans durant el segon i tercer han iniciat el taller d’experiments.
Es divideixen en tres grups, un per cada experiment.
Els alumnes han de seguir les instruccions que tenen en cada fitxa per poder realitzar l’experiment. Un cop acabat n’han de treure les conclusions … Llegeix més»

Arrels

Desprès de l’èxit de la capsa màgica, on tots ens ha agradat molt compartir , ara iniciem una nova activitat ARRELS.En aquesta activitat l’alumne explica els seus orígens , les causes que han portat a la seva família a emigrar i  fins i tot en… Llegeix més»

Has begut oli?

Has begut oli és un taller que es realitza a 6è de primària amb l’objectiu de que l’alumne aprengui a diferenciar les diferents categories d’ oli.
En aquest taller l’alumne es converteix , per uns moments, en un veritable catador d’ oli utilitzant sobretot els sentits… Llegeix més»

La capsa màgica

Amb “la capsa màgica” es preten que l’alumne prengui consciència que TOTS i cadascún d’ells tenen coses en comú per compartir.
Cada setmana a l’hora de tutoria el nen ens ha mostrat els seus tresors.  Objectes triats  curosament ,que són molt importants i/o tenen una gran… Llegeix més»