Instal·lacions

 • Tutories i sales de reunions.
 • Sales de material.
 • Aula d’idioma (Anglès)
 • Aula d’informàtica (Aula TAC)
 • Aula de música
 • Aula polivalent
 • Aula d’acollida
 • Aula de suport
 • Sala de professorat
 • Mediateca
 • Camp de vòlei
 • Menjador
 • Pati amb sorral i terrat assolellat
 • Ludoteca
 • Sala de psicomotricitat i educació física
 • Accés a internet des de tots els espais de l’escola