Barem de puntuació

 

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen

40 p.

page1image18664NOMÉS

1

Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre.

page1image21360

30 p.

Quan l’adreça del lloc de treball d’un d’ells és dins l’àrea d’influència del centre.

20 p.

Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència.

page1image27240

10 p.

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

page1image30512

10 p.

page1image31800

Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%.

10 p.

page1image35192

Criteri complementaris (per desempatar)

Família nombrosa o família monoparental.

 15 p