Els blogs

Mestres i alumnes de l’Escola participen en l’elaboració dels blogs de tots els cursos, des d’I3 fins a 6è, per fer públiques als pares, mares, familiars i tothom que estigui interessat les experiències, els resultats, els processos, les descobertes i aprenentatges que els alumnes realitzen. Gaudiu de la mostra!