Treball d’exel·lència

Aquells alumnes de 5è i 6è que en les notes globals del 1r trimestre tenen notes a partir de notable alt/excel·lent, al llarg del 2n i 3r trimestre fan un treball d’investigació fora de l’escola sobre un tema triat per ells. Aquests alumnes reben assessorament d’una mestra de l’escola durant aquest procés. A finals de curs fan l’exposició del seu treball a la resta de la seva classe i als alumnes de CI de la nostra escola.