Disc online. Fotos, vídeos i documents

Les fotografies, els vídeos i alguns documents de l’escola estan emmagatzemats per cursos i temes en un disc online a l’aplicació Google Drive.

CONTINGUTS PROTEGITS

Amb l’objectiu de garantir el dret a la intimitat personal i a la pròpia imatge d’acord amb la legislació vigent, tot el material audiovisual i alguns documents del disc dur no són públics.

Per poder accedir als continguts són necessaris dos requisits:

  1. Disposar d’una direcció electrònica de la aplicació Gmail. Si la família no en té un compte, haurà de registrar-se donant clic aquí.
  2. Estar donats d’alta al servei de comunicats per correu electrònic de l’Escola. Les famílies que han optat per rebre els comunicats en paper i els ex-alumnes han de sol·licitar accés al disc online adreçant-se a la secretaria de l’escola.

Podeu verificar que teniu accés identificat si podeu accedir al següent enllaç on hi és el disc online de l’escola.

Tots els continguts són per a ús domèstic i no es poden compartir amb altres persones a través de xarxes socials ni d’altres mitjans sense l’autorització escrita de totes les famílies dels infants que hi apareixen.

ACCÉS AL DISC ONLINE

Obrir disc online