Diversitat

Inclusió dels alumnes amb TEA a l’escola d’infantil i primària

El passat dia 29 de maig les nostres especialistes d’Educació Especial, Victòria i Ruth, van compartir amb membres d’altres escoles del Baix Llobregat com fem l’Atenció a la Diversitat a la nostra escola. Van mostrar com s’organitzen els recursos personals i materials, aprofitant el treball en xarxa oferint estratègies i exemples reals d’actuacions que s’han fet i que es fan. Tot i que es van centrar, sobretot en els alumnes amb TEA, la nostra actuació es pot traslladar a alumnes amb altres trastorns que dificulten el SABER ESTAR a l’escola i a la vida.

L’escola Germans Amat Targa té una mirada especial de tot el seu alumnat.

Tarda Xic a l’Escola Germans Amat Targa