Activitats escolars.

Mostra de treballs dels alumnes de l’escola.   Publicarem  els treballs  que s’ho mereixin  de manera que  la publicació esdevingui un mèrit  i un premi.  Si s’escau  mostrarem el treball de tota la classe.
Aquesta pàgina vol atansar el treball de la mainada als pares  i dinamitzar la relació feina escolar amb  l’esplicació del “Què fem al cole ?” … de cada dia.

  • La redacció de la setmana: Redacció o redaccions escollides entre les que han fet els alumnes cada setmana. Les triarem entre totes després de llegir-les a la classe
  • Treballs digitals:  mostra dels treballs fets
  • Treballs manuals:   mostra dels treballs fets
  • El bloc de l’hortet :  la vida i activitat de l’hortet  setmana a  setmana
  • Les cançons  que sabem: noves cançons que  anem aprenent
  • Activitats digitals:  T’hi atreveixes ?  : Propostes de treballs digitals  d’edició amb el Paint Shop Pro