Els estels

Els estels  han estat una constant de la nostra escola.  El nostre logo  porta un estel.  Volem dedicar als estels una part
de la nostra web per compartir la manera com els fem i les informacions que hem recollit per tal que serveixin d’ajut  i
animin altres escoles, nens i nenes a  fer estels.

 

Com es fan els estels ? Mesures i tutorials
Materials que ens calen i on els trobarem
Fem volar els estels.  Vídeos i fotografies
 Models i dibuixos
Informacions  diverses sobre el món dels estels