Instal·lacions

L’Escola Andreu Castells és una escola sense barreres arquitectòniques, disposa de rampes d’accés i d’un ascensor. Som un espai qualificat com ENTORN SENSE FUM i estem adscrits al programa ecològic de l’ajuntament anomenat AGENDA 21 PLUS.

L’escola disposa de:

  • 8 aules d’educació infantil
  • 14 aules d’educació primària
  • 2 aules d’educació especial
  • 1 biblioteca
  • 1 aula d’informàtica/audiovisuals
  • 1 gimnàs
  • 1 aula d’idiomes
  • 1 laboratori de ciències
  • 1 aula de música
  • 1 ludoteca.

Altres espais del centre són: dos patis, menjador, cuina, secretaria (amb despatx de direcció).